68 důvodů, proč Facebook zablokoval Váš účet nebo nepovolil reklamu

bill-facebook-banned-640x241

Zřídkakdy mám problémy se schvalováním svých reklam. Jsem člověk inzerující v podstatě nevinné věci.

Naučil jsem se, že obcházet pravidla daná Facebookem nikdy není rozumná věc. Proto jsem udělal vše, co bylo v mých silách, abych se tyto pravidla a pokyny naučil používat.

Běžně od ostatních slýchám, že se potýkají s mnohem většími problémy, než jsou ty, kterým čelím já. Jejich reklamy jsou odmítány a – co je horší – jejich účty jsou zakazovány.

Na druhou stranu je zde ale skupina – pravděpodobně menší skupina – inzerentů, kteří jsou dobromyslní, přímí, čestní, korektní (to jsme např. my – exitshopáři) a kteří se cítí občas nespravedlivě utlačováni, přestože byli ochotni obětovat cokoliv pro udržení se v mezích pravidel.
I přesto byli zamítnuti nebo zakázáni.

Je ale vůbec možné dodržovat veškerá reklamní pravidla vymezená Facebookem? Níže je přehled některých z nich, které jakožto inzerent musíte splňovat a které nesmíte porušovat.

Podstatným faktem však je, že přestože je zde opravdu velké množství pravidel, která je třeba dodržovat, ve finále má stejně poslední slovo Facebook a ten rozhodne podle sebe, v jakém případě došlo či nedošlo k porušení pravidel, která jsou navíc často nesrozumitelná.

Hlavní

1. Vše musí být v souladu se zásadami Facebooku.
2. Obsah a příspěvky na stránce musí odpovídat pravidlům určeným pro vedení stránky.
3. Nesmí obsahovat nepravdivá, zavádějící, podvodná nebo klamná tvrzení.
4. Jedním reklamním účtem nesmí být spravován více než jeden klient.
5. Využití zákazníků musí být v souladu s „Custom Audience Terms“.

Data a soukromí

6. Žádné sdílení reklamních dat s vnějšími zdroji.
7. Data nesmí být používaná k vytvoření nebo posílení profilu.
8. Je možno využít údaje uživatele, ale pouze s jeho souhlasem a v souladu s příslušnými pravidly.
9. Není povoleno obchodovat s údaji uživatele.

Korektní reklamní obsah a jeho umístění

10. Každá část reklamy musí být relevantní vzhledem k inzerovanému produktu.
11. Není povolena zvuková nebo flash animace bez interakce uživatele.
12. Není povoleno jednání se sexuálním podtextem.
13. Nevyužívejte politický program pro komerční účely.
14. Reklama musí být v souladu s pravidly gramatiky.
15. Použité symboly, čísla a písmena musí být v souladu s jejich významem.
16. Reklama musí být přesná, výstižná a musí poskytovat řádnou neklamnou reprezentaci.
17. Nesmí obsahovat osobní charakteristiku uživatele (rasu nebo etnickou příslušnost, náboženskou nebo filozofickou víru,
věk, sexuální orientaci, genderovou příslušnost, neschopnost, handicap či psychický nebo fyzický zdravotní stav, finanční situaci,
členství v odborové organizaci, trestní rejstřík, jméno).
18. Musí odkazovat na fungující cílovou stránku, která uživateli nezabraňuje v jejím opuštění.
19. Není povoleno více než 20% textu v obrázcích.
20. Cílení na alkohol musí být v souladu se zákonem.
21. Cílení na seznamování osob a osobní služby (placené sexuální služby atp.) musí být v souladu se zákonem.
22. Cílení na produkty pro dospělé musí být v souladu se zákonem.

Obsah reklamy

23. Obsah musí být v souladu se všemi právy a regulacemi.
24. Všechna tvrzení musí být řádně doložena.
25. Obsah nesmí být urážlivý.
26. Nesmí být lživý, podvodný nebo zcestný.
27. Je zakázáno spamovat.
28. Neinzerujte ilegální věci.
29. Neporušujte práva jiných.
30. Videoreklamy na zdravotní produkty se nesmí přehrávat automaticky.
31. Není povoleno propagovat produkty pro dospělé (v tomto případě ignorujte bod 22).
32. Reklamy na antikoncepci či plánování rodiny jsou „občas“ v pořádku.
33. Propagace alkoholu je zakázána ve 13 zemích (mimo jiné).
34. Občas je povoleno propagovat alkohol, ale pouze pokud není porušeno jedno z mnoha pravidel k němu se vztahujících.
35. Seznamky se sexuálním podtextem jsou zakázány.
36. Některé seznamky jsou v pořádku, pokud jsou schváleny samotným Facebookem.
37. Zákaz propagace ilegálních drog.
38. Zákaz propagace tabáku.
39. Zákaz propagace léků a tabákového příslušenství.
40. Reklamy na online gambling jsou povoleny jen v některých zemích a opět musí být schváleny Facebookem.
41. Státní loterie mohou být propagovány jen v případě udělení soudní pravomoci.
42. Offline gamblingové reklamy jsou povoleny pouze v případě řádného cílení a neporušování zákona.
43. Je zakázána inzerce předpisů na léky.
44. Online lékárny jsou v zásadě zakázány (výjimku tvoří ty povolené Facebookem).
45. Dietní nebo bylinné doplňky stravy jsou povolovány v případě, že neobsahují některou složku, kterou Facebook označil za nevhodnou.
46. Žádné odkazy na spyware nebo malware (pc viry).
47. Žádné neočekáváné, klamné nebo nepoctivé útoky na uživatelský software (opět viry).
48. Není povolen software, který provádí operace skryté uživateli.
49. Není povolené automatické stahování nebo vyskakující dialogy týkající se stahování.
50. Není povolen software, jenž porušuje práva jiného softwaru.
51. Pokud se chystáte produkovat reklamy pro předplatitelský servis, ujistěte se, že dodržujete mnoho pravidel tomuto případu určených.
52. Není povoleno propagovat obchodní modely jako je MLM či jiné věci, které Facebook nevidí rád.
53. Nepropagujte zbraně a jiné s nimi spojené produkty.

Standardy reklamní komunity

56. Pokud se vaší reklamě dostane přespříliš negativních reakcí, Facebook je oprávněn k jejímu odstranění.
55. Vaše reklama může být v nesouladu se standardy komunity, pokud se tak Facebook rozhodne.
56. Není povoleno propagovat ilegální produkty.
57. Nesmíte obtěžovat, urážet či šikanovat ostatní.
58. Nesmíte se vydávat za jinou osobu.
59. Nenávistný projev je zakázaný.
60. Reklamy nezletilým, které mohou být shledány nevhodnými, jsou okamžitě zakázány.
61. Vyvarujte se sexualitě, nahotě nebo provokativnímu obsahu.
62. Stejně tak se vyvarujte šokujícímu, senzačnímu nebo nadmíru zarážejícímu obsahu.

Doporučení Facebooku

63. Nebuďte pošetilí a nenaznačujte podporu či partnerství s Facebookem, které neexistuje.
64. Užívání značky Facebooku je vzhledem k „Brand Usage Guidelines“ velmi limitováno – může být použito jen tehdy, pokud je schváleno samotným Facebookem.

Práva druhých

65. Neporušujte a nezneuctívejte práva druhých.
66. Neporušujte autorská práva.
67. Neporušujte ochranné známky.
68. Nezahrávejte si se soukromím jiných.

Jedna věc navíc…

Facebook si vyhrazuje právo odmítnutí, neschválení čí odstranění reklamy z jakéhokoliv důvodu. Týká se to zejména reklam, které negativně ovlivňují jejich vztah s uživateli nebo těch, které propagují obsah, služby a aktivity zcela v rozporu s jejich soutěživou pozicí, zájmy či reklamní filozofií. Výše uvedená pravidla se mohou kdykoliv podle svého uvážení jakkoliv změnit.

Jinými slovy, neporušujte žádná výše uvedená pravidla, ale dávejte si pozor na to, že pokud přímo neporušíte celé jedno pravidlo, neznamená to, že nedošlo k jeho porušení. Facebook vás může penalizovat i za ten nejmenší přešlap, pokud se mu nebude líbit.

Ať se daří!