Jak pomocí ExitShop Print Bridge tisknout jakékoli štítky

ExitShop Print Bridge od verze 2.3 podporuje tisk jakýchkoli štítků, pokud je máte v jazyce DPL (tiskárny Citizen) nebo ZPL (Zebra).

Štítek vytisknete zavoláním následující URL. Příklad generování URL v jazyce PHP:

$url = 'exitshop:label_shipping:' . urlencode(base64_encode('dpl_' . $dplString));

  • Pro tiskárnu Zebra vyměníte řetězec ‘dpl_’ za ‘zpl_’.
  • Pro tisk na tiskárně pro produktové štítky / štítky pro umístění vyměníte řetězec ‘label_shipping’ za ‘label’.

Štítky v ExitShopu

Z ExitShopu můžete tisknout štítky přímo na tiskárnu, bez nutnosti otevírat PDF. Budete k tomu potřebovat tiskárny Citizen nebo Zebru.

  1. Povolte si tisk štítků. Na stejném odkazu najdete i návod pro instalaci a nasdílení tiskárny a aplikaci ExitShop Print Bridge, kterou si stáhněte a nainstalujte.
  2. Aplikaci spusťte a vyberte si požadovanou tiskárnu. Nabízejí se jen sdílené tiskárny. Současně vyberte, zda používáte Zebru nebo Citizen. Nastavení uložte.
  3. V ExitShopu se vám ukážou nová tlačítka “Štítek” – ve skladu (a při naskladňování) si můžete tisknout štítky na produkty a také na regály. Štítky na balíky můžete tisknout skrz Expedici nebo při přidávání balíků přes jednotlivá API.

Více fakturačních adres v ExitShopu

Pokud v ExitShopu prodáváte pod více firmami, budete možná chtít mít oddělenou číselnou řadu faktur pro každou firmu. V ExitShopu se toho dá dosáhnout následovně:

V nastavení fakturačních adres úplně dole si zvolíte číselnou řadu s prefixem a vyplníte nějaký prefix.

Po uložení budete mít možnost pro každou fakturační adresu zvolit jiný prefix. Pokud tam uděláte, bude mít tato adresa vlastní číselnou řadu, počítanou nezávisle na té výchozí.

Toto nastaveni se projeví samozřejmě až pro nové objednávky.

WIKI ExitShop – Pokladna a její využití

Třetí a poslední podkategorii Objednávek tvoří Pokladna. Po jejím vytvoření skrz ni lze vytvářet objednávky způsobem, který je velmi podobný vyskladňování.

Stačí přidat konkrétní mateřské produkty do objednávky, zadat fakturační údaje a objednávka je ihned vytvořena, načež ji můžete překontrolovat, nechat si vytvořit fakturu atp. Ocení zejména majitelé kamenných prodejen nebo skladů, které zákazníci rádi navštěvují osobně.

WIKI ExitShop – Expedice a čárové kódy

Expedice je druhou hlavní podkategorií Objednávek. Jde o rozšířenou verzí tlačítka “Zabalit” z panelů jednotlivých objednávek a slouží primárně pro sklady, ve kterých jsou vyřizovány větší objemy objednávek, neboť celý proce balení v systému výrazně zjednodušuje a zrychluje.

Pro její použití potřebujete pouze čtečku čárových kódů a funkční klávesu Enter :).

Objednávku ke zpracování můžete najít buď zadáním (oskenováním) jejího čísla, nebo si ze slideru vybrat příslušný stav (např. zaplaceno) a po kliknutí na tlačítko “Načíst další nedokončenou objednávku” se tato načte.

Pak už stačí jen vzít do ruky čtečku a postupně naskenovat kódy z jednotlivých produktů.

Jakmile systém zaznamená, že jste naskenovali čárové kódy všech produktů z dané objednávky, objeví se vám tlačítko “Dokončit“, které lze potvrdit klávesou Enter a tím objednávku označit jako zabalenou a případně i změnit její stav. Následně se objeví ještě jedno poslední okno, skrz které si můžete rovnou nechat vytisknout k objednávce štítek. I toto lze snadno uzavřít klávesou Enter, načež vás Exitshop přesměruje zpět na úvodní stránku Expedice, kde můžete pohodlně pokračovat další objednávkou.

WIKI ExitShop – Jak používat blok objednávky 05

Poslední blok úplně na pravé straně řeší dopravu a stav dané objednávky.

První slider “Stav objednávky” ukazuje, v jaké fázi se aktuálně objednávka nachází a tím také určuje barvu celého bloku s objednávkou (o zbarvení bloků více zde). Umožňuje rovněž přímo odsud v případě potřeby stav jakékoliv objednávky změnit.

Následuje tlačítko “Historie změny stavů“, kde lze přehledně sledovat vývoj stavů objednávky včetně přesných dat a časů, kdy k jednotlivým změnám došlo. Každá změna stavu obsahuje i jméno (skladu/zaměstnance) toho, kdo změnu provedl.

Třetím funkčním prvkem je slider “Doprava“, který vždy obsahuje způsob dopravy vybraný zákazníkem.

I ten lze samozřejmě bez problémů jakkoliv měnit (pokud je to z vaší strany nutné, nebo zákazník požádá o změnu). Pokud je vybrána Zásilkovna, nachází se pod sliderem ještě adresa vybrané pobočky odběru.

Následuje cena poštovného a DPH k poštovnému. Tyto položky lze na jedno kliknutí libovolně měnit.

A úplně na závěr celková cena objednávky včetně poštovného.

WIKI ExitShop – Jak používat blok objednávky 04

Čtvrtý blok má název “Produkt” a obsahuje mimo jiné seznam objednaných produktů z vaší nabídky.

U každého objednaného produktu je uvedeno jeho ID, Čárový kód, počet objednaných kusů a samozřejmě cena.

Niže se nacházejí další funkční tlačítka pro ulehčení vaší práce:

+ Přidat” umožňuje dodat do objednávky jakýkoliv další produkt z vaší nabídky.

Tlačítkem “Upravit” můžete stávající objednávku libovolně upravit (cokoliv z ní ubrat, odečíst DPH nebo v případě špatných úprav veškeré provedené úpravy vrátit zpět).

Sloučit” je velmi užitečné tlačítko, u kterého stačí po kliknutí zadat číslo příslušné objednávka a celá stávající objednávka se přesune pod jinou. Zároveň je zde možné u nově vzniklé sloučené objednávky změnit stav.

Posledním tlačítkem “Zabalit” se budou zabývat především menší e-shopy/sklady (pro ty větší máme Expedici). Po kliknutí vám dá informaci, co je z dané objednávky potřeba zabalit, příp. jaké jsou skladové zásoby objednaných produktů.

Po zabalení stačí kliknout na tlačítko “Dokončit” vlevo nahoře, což v systému změní stav na “Zabaleno”, odečte příslušné skladové zásoby a posune objednávku zase dále.

WIKI ExitShop – Jak používat blok objednávky 03

Třetí blok má název Kupující, neboť v něm mimo osobní údaje objednávajícího naleznete několik dalších informací a funkcí. 

Tlačítkem “Přidat F.A.” můžete v případě potřeby k danému uživateli přidat fakturační adresu (pokud se liší od doručovací) a rovněž ji následně prohodit s aktuální doručovací adresou (kterou zákazník zadal při kompletaci objednávky).

Tlačítka “E-mail” a “SMS” slouží k okamžité možnosti kontaktovat daného kupujícího prostřednictvím elektronické pošty či SMS zprávy (pokud zadal své telefonní číslo).

Po kliknutí na “E-mail” se ihned objeví okno, z kterého lze mail rovnou odeslat:

Editor je velmi intuitivní, obsahuje případné vytvořené šablony a mail lze odsud rovnou odeslat. To samé platí i pro SMS:

Jak editor mailu, tak editor SMS obsahují seznam použitelných Zástupných znaků, které můžete ve svém textu použít. Jde o velmi efektivní způsob, jak řešit problémy s konkrétními objednávkami bez nutnosti otevírat svou mailovou schránku (nebo na ni překlikávat).

Poslední tlačítko “Hodnocení zákazníka” se (možná překvapivě) netýká toho, jak zákazník hodnotí váš e-shop, ale jak vy hodnotíte zákazníkův přístup k objednávce. Skrz toto hodnocení (které je sdílené napříč celým ExitShopem) pak mohou všichni naši uživatelé už ve chvíli, kdy se nová objednávka objeví v systému, vidět, zda si u nich právě objednal zboží spolehlivý kupující, který vždy vše zaplatí a vyzvedne, nebo zákazník “potížista”, díky čemuž mohou předejít řadě zbytečných komplikací a problémů.

WIKI ExitShop – Jak používat blok objednávky 02

Druhý blok objednávky poskytuje další základní informace. Především hned v norní části název e-shopu i vlajku státu, ze kterého objednávka pochází. Níže pak také datum a přesný čas vytvoření objednávky.

Tlačítko “Změnit eshop” umožňuje přesměrovat celou objednávku pod kterýkoliv jiný z vašich aktivních e-shopů, tlačítko “Zopakovat” zase automaticky předvyplní identickou objednávku a umožní vám ji na jedno kliknutí znovu vytvořit.

WIKI ExitShop – Jak používat blok objednávky 01

Standardizovaný blok s objednávkou je denním chlebem každého majitele e-shopu. Musí ho nejen chápat, ale musí v něm být schopen rychle rozpoznat, o jaký typ objednávky jde a zda vyžaduje nějakou akci, či nikoliv. V opačném případě se vám může stát, že budete celý den místo produktivnější práce zkoumat všechny nové objednávky a důmat nad tím, zda ještě na skladě máte zboží pro jejich uspokojení, zda už objednávku zákazník zaplatil nebo kde zjistíte, jestli a co napsal do poznámky k objednávce.

Naše bloky v ExitShopu jsou navržené intuitivně tak, aby celé toto martyrium maximálně zefektivnily a umožnily vám na první pohled u každé objednávky vidět, zda vyžaduje vaši pozornost, či nikoliv. A to se netýká jen barev, o kterých byla řeč v předešlém tématu.

Na první pohled je patrné, že každá objednávka je kromě barvy tvořena několika vertikálně oddělenými bloky, které postupně obsahují všechny důležité informace a nástroje pro další práci s objednávkou. Zde se podíváme na první blok nejvíc vlevo.

Tvoří jej nejdůležitější trojice identifikačních čísel u každé objednávky (číslo objednávky, interní ID a Externí ID), dále celkem 9 intuitivních informačních symbolů a několik funkčních tlačítek. Identifikační čísla jsou asi jasná, ale co ty symboly?

Ty se vám rozhodně vyplatí znát, protože na těchto 9 malých obrázcích se lze během pár sekund dozvědět o každé objednávce to nejpodstatnější. První symbol bankovky je jasný. Pokud svítí zeleně, objednávka vám přinesla zisk, červená barva znamená ztrátu (buď má zákazník nějakou slevu, nebo jste špatně nastavili marži :)). Pokud vás zajímá přesná hodnota zisku/ztráty, stačí na bankovku najet myší.

Druhý symbol lístku ukazuje váhu objednávky. Po najetí myší se dozvíte váhu objednaných produktů + v případě, že objednávka obsahuje produkty s neuvedenou váhou, dozvíte se zde jejich počet.

Třetí symbol srdíčka ukazuje, s jakou “láskou” u vás daný zákazník nakupuje. Na tento symbol lze rovněž kliknout, po čemž se vám zobrazí všechny dosavadní objednávky zákazníka.

Pokud odvádíte dobrou práci, čtvrtá ikonka vykřičníku by měla být vždy šedá. Zobrazuje totiž počet negativních hodnocení daného zákazníka. Po rozkliknutí si zápornou recenzi lze přečíst.

Svítící zelená bublina značí, že zákazník zanechal u objednávky poznámku, kterou lze opět po rozkliknutí ihned přečíst.

Symbol vševidoucího oka ukazuje, zda si zákazník přeje zaslat účtenku z EET, či nikoliv.

Sedmá ikonka značí, zda objednávka má od dopravce svou sledovací URL a po rozkliknutí je vám tato URL k dispozici.

Ikonka planety vám v případě, že je znám (svítí zeleně), poskytne možnost zjistit, co bylo zdrojem konverze, z níž tato objednávka vzešla.

Poslední ikonka PC vám poskytne informace o IP adrese zákazníka a webového prohlížeče, skrz který u vás nakupoval. Opět však pouze v případě, že tyto informace bylo možné zjistit.

Další část prvního bloku tvoří čtveřice tlačítek, které vám na jedno kliknutí ihned poskytnou to, co na sobě mají napsáno:

Zásilkovna (Pošta bez hranic / jiný dodavatel) vám ihned zobrazí aktuální stav dané objednávky z pohledu dopravce (zda je balík ve svozu, již doručen atp.)

Výdejka stáhne výdejní doklad ve formátu PDF.

Dodací list funguje stejně, jako Výdejka, opět formát PDF.

Správa poznámek umožňuje sledovat všechny dosavadní poznámky, které daný zákazník u svých objednávek ve vašich e-shopech zanechal.

Možná jste si rovněž všimli, že je v bloku nápis “Chybí zboží z…“. Tuto informaci u objednávky uvidíte v případě, že některý z objednaných produktů již ve skladě není. Zároveň se dozvíte, od kterého dodavatele zboží chybí.