Toto je pouze archiv. Novinky najdete na našem webu exitshop.cz

WIKI ExitShop – Měnové rozdělení objednávek a příjmů

Pravý sloupec statistik pod Mateřskými produkty začíná přehledem počtu objednávek a příjmů z nich. Pokud prodáváte ve více zemích a vaše příjmy jsou rozděleny do většího počtu měn, uvidíte zde kompletní rozpis příjmů ze všech uskutečněných objednávek v každé jednotlivé měně (sekundárně zde lze v podstatě také na první pohled vidět, jak se vám v jednotlivých měnách/zemích daří).

Následuje shrnutí, které všechny měny přepočítá na české koruny a nabídne vám kompletní přehled příjmů včetně celkového zisku ze všech zemí a e-shopů (nebo těch, které jste předtím prostřednictvím pokročilých filtrů vybrali) pouze v Kč.

WIKI ExitShop – Vlastní grafy

Poslední funkcí v levém sloupci statistických výsledků je možnost vytvoření vlastních grafů. Nabídka obsahuje všechny dostupné sloupcové grafy, které jsou podrobněji popsány v tématech č. 4 až 7.

Stačí si vybrat jakékoliv kritérium z nabídky a kliknout na „Přidat graf“.

Tuto funkci lze použít například v případě, že vedle sebe chcete vidět dva grafy, které standardně oddělit nelze. Třeba počet objednávek v jednotlivé denní hodiny a zároveň počet objednávek v jednotlivé dny týdne. Obě tyto statistiky jsou standardně součástí stejného grafu, takže mezi nimi lze pouze přepínat. Funkce vytvoření vlastních dodatečných grafů vám však dá možnost místo přepínání vidět tyto grafy současně.

WIKI ExitShop – Koláčové grafy Poměr dopravců/Zdroj konverze

Druhou dvojici koláčových grafů tvoří grafy „Poměr dopravců podle počtu objednávek“ a „Zdroj konverze“.

První z nich ilustruje, jaké poměrové zastoupení mají jednotlivé možné způsoby dopravy, neboli jaký způsob dopravy vaši zákazníci vybírají nejčastěji/nejméně.

Druhý se zaměřuje na zdroje konverze. Tedy ne na to, jakou máte konverzi, ale odkud vaše uskutečněné konverze proudí. Kromě koláčového zobrazení lze v levém horním rohu grafu stáhnout celou statistiku ve formě CSF (Excel tabulka), a to buď se seskupenými UTM (v podstatě tabulkové zobrazení tohoto koláčového grafu), nebo s rozpisem všech jednotlivých objednávek včetně jejich UTM parametrů (stručně řečeno s podrobnými informacemi o tom, odkud původce každé konverze na váš e-shop přišel).

WIKI ExitShop – Koláčové grafy Prodej v akci/Poměr platebních metod

Za sloupcovými grafy navazují po levé straně další cenné statistiky v podobě grafů koláčových. První dvojici tvoří graf „Prodeje v akci podle počtu produktů“ a „Poměr platebních metod podle počtu objednávek“.

První zmíněný přehledně ukazuje, jaký procentuální poměr produktů byl za dané období prodán ve slevě (v porovnání s produkty prodanými bez jakékoliv slevy).

Celý příspěvek „WIKI ExitShop – Koláčové grafy Prodej v akci/Poměr platebních metod“

WIKI ExitShop – Graf Konverzní poměr

Konverzní poměr je v e-shopové branži alfou omegou každého e-shopáře, který se pečlivě věnuje marketingu a zajímá jej, kolik z oslovených potenciálních návštěvníků zaujal. Jde však o klíčovou informaci, která v jediném čísle dokáže velmi dobře zhodnotit úspěšnost jakéhokoliv e-shopu bez ohledu na to, jakou má návštěvnost a kolik do reklamy investuje. Pokud by někdo nevěděl, hodnota konverzního poměru vám v podstatě říká, jaká je procentuální šance, že se z návštěvníka vašeho e-shopu stane váš zákazník. Základní graf nabízí pohled na konverzní poměr v jednotlivé denní hodiny.

A opět nechybí možnost nechat si skrz možnosti ve slideru vypsat konverzní poměr pro jednotlivé dny v týdnu

Celý příspěvek „WIKI ExitShop – Graf Konverzní poměr“

WIKI ExitShop – Graf Prodej produktů/Hodiny

Posledním ze čtveřice základních grafů, které se nacházejí v levém sloupci výpisu statistik, je graf zobrazující počet prodaných produktů v jednotlivé hodiny za dané období (neplést s grafem Počet objednávek/Hodiny).

Standardní výběr dodatečného filtrování je i zde. Lze si nechat vypsat počet prodaných produktů v jednotlivé dny týdne

Celý příspěvek „WIKI ExitShop – Graf Prodej produktů/Hodiny“