Upozornění na plánovanou odstávku ExitShopu ⚠️ v pátek 15.01.2021

O půlnoci, v noci z pátka na sobotu, dojde k odstávce cca 5 minut. Podzimové úpravy serverů je potřeba ještě dodělat tímto krokem. Rozhodli jsme se dokončit to po sezoně.

Důležité upozornění: další den může teoreticky docházet k větším prodlevám v provozu eshopů. Je to normální situace, správce serverů bude v sobotu ráno v práci pokračovat, protože případné problémy se neprojeví při večerním / nočním provozu, ale až druhý den kdy je provoz větší.

Náš správce serveru, bude aktuální postup a případné změny plánu, komunikovat veřejně do příspěvku ve FB ES poradně. Děkuji za pozornost, za pochopení a Podnikejte naplno! RK

Pár čísel z ExitShopu za rok 2020

Rok 2020 byl pro ExitShop zlomový – překročili jsme hranici obratu 2 miliardy Kč (kumulovaný obrat od roku 2014 :D).

Corona eshopům přála a tak i tento rok je rekordní – jestliže minulý rok jsme vyrostli (v počtu objednávek) o 38%, nyní máme meziroční růst dokonce 55%!

Přikládám několik grafů, vždy jde o poměr podle počtu objednávek, protože na tom se to zkrátka počítá jednodušeji.

První obrázek nám ukáže počet objednávek podle typů eshopů. Dalo se čekat, že klasický eshop nadále vede.

Poměr zastoupení typů eshopů podle počtu objednávek za rok 2020

Na dalším grafu vidíme poměr přepravců podle počtu objednávek. Zajímavé je, že pro dva nejpoužívanější přepravce – PPL a ČP – nemáme API napojení. To máme naopak pro méně zastoupené přepravce – PBH, Zásilkovnu, GLS, InTime a DPD.

Poměr zastoupení typů přepravců počtu objednávek za rok 2020

Na dalším grafu vidíme poměr typů plateb podle počtu objednávek. Zcela kraluje dobírka, to se dalo čekat.

Poměr zastoupení typů plateb podle počtu objednávek za rok 2020

Nejvíce objednávek bylo samozřejmě z Česka. Graf podle zemí:

Poměr zemí podle počtu objednávek za rok 2020

Přikládám ještě graf podle prohlížečů. Vévodí Chrome a s velkým odstupem Firefox:

A co města? Nejčastěji jsme posílali samozřejmě do Prahy. Následují další velká česká města a také Bratislava a Budapešť. TOP10:

A zakončíme to ještě křestními jmény. Toto je TOP10. Zajímavé je, že 7 z TOP10 jmen je ženských. Děláme eshopy pro ženy? Nebo mají ženy menší diverzitu jmen?

Shrnutí ExitShopu za rok 2020 a výhled na rok 2021

Pokud máte 2 minuty času, shrnul jsem zde to zásadní ohledně ExitShopu a budu rád, když si to přečtete. 

Letošní rok byl pro nás internetové obchodníky zlomový a jsem pevně přesvědčený, že tento trend už tady s námi bude napořád a všichni velmi rychle nadále porosteme. Chci Vás ujistit, že jsme připraveni. Aktivně posilujeme náš programátorský, vývojový tým. Bylo to obtížné a považuji to již delší čas za naši největší slabinu, nicméně po Novém roce bude situace výrazně lepší.

Na akvizicích větších klientů se nám podařilo vyškolit dva kvalitní programátory, kteří po Novém roce již začnou řešit i požadavky stávajících klientů, tedy i ty Vaše. Náš tým tedy budou tvořit 3 programátoři na plný úvazek a 3 brigádníci. V oslovování dalších posil samozřejmě nepolevuji.

Co hlavního se letos udělalo, je přechod na nové servery. To bylo pro mě zásadní, protože nyní můžeme výkon škálovat do nekonečna. Co nás čeká v příštím roce: odladíme šablony a konečně připravíme novou pořádnou šablonu, která umožní spustit nový eshop v co nejkratší době, budeme dělat přímé API napojení na další dopravce, budeme ExitShop učit, aby lépe sloužil pro projekty kde si klient sám řeší lokální rozvoz (to je nyní velký boom). Chci, abychom nadále byli systém, kde si lze udělat základní eshop přes noc, ale lze na něm vytvořit i profesionální eshop na vysoké úrovni. Abychom byli nadále systém, který provozují eshopáři jako jste Vy, tedy abychom Vašim požadavkům rozuměli a uměli Vaše problémy efektivně a s pochopením problematiky řešit. 

Jsem zde pro Vás na emailu radek@exit.cz, nebo telefonu 737 392 402. 

Bude pro mě velkou ctí a potěšením, když se na mě budete obracet se svými problémy a myšlenkami a krok za krokem budeme společně naše podnikání pilovat k dokonalosti.

Chci poděkovat zejména našemu hlavnímu programátorovi panu Škoulovi, za práci, kterou letos odvedl. Snažíme se společně o work life balance a vím, že letos se věnoval ExitShopu víc než sobě, protože to zkrátka bylo potřeba. Chci také poděkovat Vaškovi Koudelemu, že rozběhl naší FB poradnu a aktivně pomáhá novým i stávajícím klientům. Dělal jsem to dřív já, ale nezbýval na to čas, protože jsem se věnoval zejména velkým klientům. A chci poděkovat Vám všem, že nám důvěřujete a jsme v tom spolu.

Tímto Vám přeji klidné svátky a skvělý rok 2021. Rok 2020 byl tak šílený, že nás v novém roce, pevně doufám, už nic nezaskočí 🙂

Radek Kilevník, jednatel ExitShop s.r.o.