Čím víc něčemu věříte, tím omezenější osobou se stáváte

Víra je mnohdy prezentována jako něco, co vám život ulehčí, udělá vám jej snadnějším, určí jasné mantinely, ušetří vás mnoha těžkých rozhodnutí a tím pádem ušetří mnoho trápení. Pokud ale chcete prokázat, že se vlastním úsilím dokážete vymanit z průměru, zapomeňte na neotřesitelné názory a dogmata.

Jednoznačný názor je jednou z nejnebezpečnějších věcí, se kterou se ve svém životě můžete setkat. Když něčemu (třeba filozofie vedení, názor na obchodní strategii atp.) věříte tak skálopevně, že automaticky ignorujete jakoukoliv diskuzi na ono téma, vystavujete se potenciálnímu riziku.

V tu chvíli je totiž vaše přesvědčení v principu stejné, jako přesvědčení někoho, kdo je nábožensky založený.

Každý pevný názor, každý jednoznačný či neochvějný názor v jistém smyslu oslabuje vaši schopnost být flexibilní, progresivní, absorbovat nové poznatky a měnit se jako osobnost. Chcete-li mít možnost neustálého rozvoje a intelektuálního i duševního posunu, musíte být v každém okamžiku připraveni zpochybnit i své nejpevnější přesvědčení.

Ať už si totiž myslíte cokoliv, existuje jisté riziko, že se mýlíte. Anebo jste se nemýlili před pěti lety, ale dnes už se mýlíte a vaše tvrdohlavost vám brání udělat další krok kupředu. Obrana před takovým chováním je aspoň teoreticky velmi jednoduchá – naučte se argumentovat proti názorům, kterým ve svém nitru opravdu věříte.

Naučte se odhodit své ego na zem, šlápnout mu na krk a na rovinu zaútočit proti své vlastní filozofii. Pokud toto dokážete, otevře se vám zcela nová sféra osobního rozvoje. Sféra, kde je reálné změnit se jako osobnost kompletně od základů.

Není ničím náročným přijmout na základě argumentů něčí názor. Jen málokdo má ale schopnost podívat se na svou vlastní víru ze všech možných úhlů a otestovat její skutečnou (ne alibistickou) neprůstřelnost. Takoví lidé se chtějí mýlit, chtějí chybovat a chtějí být v místnosti vždy těmi nejhloupějšími. Milují situace, kdy se cítí ztraceni a neschopní. Vědí totiž, že právě v tyto chvíle se doopravdy učí a někam reálně posouvají. Hodně štěstí!

Úspěch a zdraví přeje Tomáš Durčák