Mentalita úspěšných

Pro víkendové rozjímání jsem dneska zvolil kontrast mezi tím, jak se na některé základní zákonitosti našich životů dívají lidé majetní a jak lidé nemajetní. Základní platformou, na které stojí názory a předsudky obou skupin, je pozitivní, nebo negativní myšlení. Podle toho, v jakém rozpoložení člověk k životu přistupuje, buduje si buď pozitivní, optimistický a nebojácný přístup, nebo negativní, pesimistický a poraženecký přístup. Zde je několik konkrétních příkladů:

  1. Peníze – Chudí lidé většinou v penězích vidí původ všeho zla a všech špatných věcí na světě. Tvrdí, že je nepotřebují, ale na ty, kteří je mají, často nadávají. Naopak majetní lidé nejen, že peníze vidí jako cestu ke kvalitnějšímu a rozmanitějšímu životu, ale zároveň si uvědomují, že kořenem zla a negativit je naopak chudoba a jistá zapšklost, která z ní pramení.
  2. Sobectví – Vlastnost většinou považovaná za negativní. Lidé ze střední vrstvy mají pocit, že je důležité zajímat se i o ostatní lidi, jejich potřeby a pomáhat druhým. Bohatí lidé naopak vědí, že základem je starat se na prvním místě o sebe a svůj život – nemůžete pomáhat, když nemáte čím.
  3. Vzdělání – Zatímco pro chudší vrstvu je svatým grálem státní vzdělání a možnost dosáhnout titulu, mezi úspěšnými se cení spíš specifické znalosti a všeobecný rozhled. Pokud někdo má talent a dravost, naučí se ve skutečné džungli byznysu chodit rychleji, než absolvent jen s teoretickými (byť dokonalými) vlastnostmi.
  4. Vzpomínky vs Představy – Aneb vzpomínání na staré dobré časy proti vzhlížení k budoucnosti. Lidé, kteří si myslí, že to nejlepší již mají za sebou, dobrovolně tuto skutečnost přijímají a mají pravdu. Cílevědomí lidé sice také vzpomínky nezavrhují, ale jejich hlavní pozornost směřuje dopředu vstříc novým cílům a ještě lepším zítřkům.
  5. Děti – Rodiče vždy chtějí, aby se děti měly lépe, než oni sami. Proto se v chudších poměrech výchova většinou soustředí pouze na to, aby byl potomek schopen ve společnosti pohodlně přežívat. Majetní naopak své děti seznamují s příkořími chudoby již od útlého věku a vtloukají jim do hlavy objektivní realitu světa, kde je možné vydat se dvěma základními směry.

Napsat komentář