[Motto pro dnešní den] „Co je dovoleno, po tom se méně touží.“

Že prý kdyby se v obchodech prodávaly volně drogy, ubylo by osob, které je berou. Stejně, jako se po revoluci v obchodě prodávalo všechno možné. Všichni to kupovali, protože to bylo něco nového. Dnes se naopak řada lidí (zejména těch, kteří už pozorují dopady čistého konzumu na svém těle) uchyluje zpět k lokálnímu českému jídlu.

Podle mě se méně touží spíš po tom, co je jednoduše na dosah. Po úspěchu touží haldy lidí a je dovolen? Je, ale něco stojí. Ostatně to, co je příliš jednoduché získat, by nemělo být nejen předmětem naší touhy, ale dokonce ani zájmu. Jednoduchý cíl pohladí ego, ale dá facku mysli.

Podstatou (pro někoho možná nepříjemnou) osobního rozvoje je nekonečný proces učení se. Nechápejte jej proto jako nějakou formu motivace, nebo učení o úspěšných. Jde o poslání, snahu dostat své vnitřní já na vyšší úroveň, čemuž bychom měli být ochotni obětovat většinu života.

Úspěšný den všem čtenářům přeje Tomáš Durčák