[Motto pro dnešní den] „Dobrého vůdce charakterizují jeho činy, nikoliv jeho hodnost nebo pozice.“

Také tak nesnášíte, když musíte respektovat a na slovo poslouchat někoho, kdo ve vašich očích nemá vůbec žádnou autoritu? Podnikatel toto většinou nedokáže a vlastně i proto je zčásti podnikatelem – aby byl svým vlastním šéfem.

Osobně ale nejsem až tak radikální. Pokud je někdo přirozená autorita a cítím, že mi má co předat, nemám problém ho poslouchat. To je totiž opravdový vůdce, ne někdo, komu práva šéfa přisuzuje cedulka na jeho dveřích.

Nejlépe lze princip vůdce a vůdcovství pozorovat v dětském kolektivu, který má více méně stejný společenský status a ti nejprůraznější se dokáží prosadit a začít celou skupinu řídit zcela přirozeně. Stejně by to mělo fungovat i praxi. Bohužel tomu tak vždycky není a někdy se (především ve státní správě) dostanou na vedoucí pozice lidé, kteří tam nemají co dělat.

Vás jako podnikatelů se to sice moc netýká, musíte si hlavně hledět toho, abyste ve svém byznysu správě rozdávali zodpovědnosti. Když ale musíte jednat s nějakým úředníkem, který je „velké zvíře“ jenom za svým stolem, tohle pocítíte.

Jednoduchou radou do života je asi snažit se s těmi, kteří své vůdcovství jenom předstírají, vycházet dobře, nebo se jim pokud možno vyhýbat a naopak se co nejvíc učit od těch, kdo jsou ve vašich očích respektovanými autoritami už jen tím, co dělají, ne kým jsou.

Úspěšný den přeje Tomáš Durčák