[Motto pro dnešní den] „Nápad se dá chránit jen tak, že ho zrealizujete.“

Vyjma patentů :). Když se vám nějaká idea líbí a máte na ní prostředky, vážně není na co čekat. Svět dnes na nerozhodné nečeká a litovat něčeho, co jsme v životě neudělali, i když jsme s trochou kuráže a nasazení určitě mohli, už ničemu nepomůže ani nic nevrátí. Začínající podnikatelé se často bojí skočit do té „jámy lvové“, kde nic není jisté a člověk musí prokázat své vlastní schopnosti.

Na druhou stranu pokud se zamyslíme nad tím, jak jsme jako lidé postaveni a že máme každý své pocity či intuice, které nám příroda nadělila, abychom se dokázali lépe rozhodovat, je jasné, k čemu jsme ve svých základech předurčeni. Určitě ne jen k poslouchání a plnění něčích přání. Dokážeme přežít každý sám jen na základě vlastních rozhodnutí a bez vnějších vlivů nám náš šestý smysl umí vždy pomoci vydat se tou správnou cestou, jen se ho nesmíme bát používat.

Napsat komentář