[Motto pro dnešní den] „Několikrát jsem si vyměňoval názory s jistým idiotem a zdá se mi, že jsem zhloupl.“

Nejdříve jsem to bral jako vtip, ale on to vtip není. Nehledě na to, jak úžasné máme vlohy a genovou výbavu, velký podíl na rozvoji našeho já má také prostředí, ve kterém se pohybujeme. Zejména egoisté mají potřebu vyhledávat a obklopovat se osobami, které jim pokud možno nesahají ani po kotníky.

Zkrátka mají potřebu být nejlepší. Jenže když si hlídáte, aby byli všichni okolo vás jen bezmozci, jedním se nakonec také stanete. Většina se vás vždycky bude podvědomě pokoušet stáhnout na svou úroveň. Není to otázka volby. Tím, že jste s takovými lidmi v kontaktu, se podvědomě učíte jejich vzorce chování, a když zároveň nepoznáváte nic jiného, pomalu a jistě vám takové chování začne připadat jako zcela normální.

Je to de facto to samé, jako být členem nějakého kolektivu. Pokud se od něj po sociální stránce zcela nedistancujete, chtě nechtě pochytíte jeho manýry, slang atp. Tady je nutné zdůraznit, že není nic špatného na tom, nechávat se ovlivnit okolím, jestliže vám má co hodnotného předat. V opačném případě je lepší brát nohy na ramena.

Úspěšný a produktivní den přeje všem Tomáš Durčák