[Motto pro dnešní den] „Neprotiv se tradičním mravům a zvykům předků.“

Mezigenerační rozdíly jsou vždycky tutovou roznětkou pro konflikty. Rodiče se vždycky na určité věci dívají jinak, než my a naše děti následně také. Můžeme to nazvat přirozeným evolučním cyklem. Stejně jako žák chce v mistrovství překonat jednoho dne svého učitele, chceme i my překonat naše předky a být silnější i moudřejší, než oni.

Má to však jeden háček. Abychom mohli udělat další krok kupředu, je potřeba kompletně pochopit tradice, zvyky, chování a gesta našich předků. Oni si ve svém životě prošli stejným hledáním a problémy, jako my, přičemž na ně nějak zareagovali. Na nás je nejdříve zcela pochopit jejich jednání a až poté se soustředit na to, kudy pokračovat.

Říká se, že snaha obejít tradiční mravy a nezajímat se o ně je vyjádřením života v iluzi, který většinou končí v záhubě.

Úspěšný den přeje Tomáš Durčák