[Motto pro dnešní den] „Suďte člověka podle jeho otázek, nikoli podle odpovědí.“

Občas v interview narazíte na odpověď, která začíná slovy „To je velmi dobrá/chytrá otázka.“ Pro dotazujícího jde o poctu, a když mu ji navíc složí opravdu významná osobnost, leccos to vypovídá i o jeho kvalitě. Umění ptát se těch správných lidí na ty správné věci není něco, co v sobě všichni máme už od narození. Abychom dokázali pokládat tzv. hodnotné otázky, tedy takové, které mají potenciál získat pro nás zpět skutečnou hodnotu ve formě odpovědi, musíme nad nimi přemýšlet a co víc, musíme být schopni přemýšlet také o dotazované tématice, jinak z nás nikdy nic kloudného nevypadne.

Pokud se budeme ptát hloupě, nebo na věci, které lze zjistit s přidáním trochy vlastní iniciativy kdekoliv, dotazovaní lidé si o nás okamžitě udělají ne příliš pozitivní obrázek – jsme neschopní, líní, nebo se ptáme jen ze zdvořilosti (což může být v byznysu také ztráta času)?

Na závěr – proč nesoudit lidi podle jejich odpovědí? Poslouchali jste někdy odpověď politika, nebo podomního prodejce na jednoduchou otázku s odpovědí ano/ne? Tak to je přesně ten důvod, proč ne. Odpověď dává člověku prostor rozhovořit se a odvést pozornost, kamkoliv se mu zlíbí, aby svůj protějšek zaujal. Naproti tomu dobrá otázka musí být krátká, výstižná a svým způsobem chytrá, jinak je bezcenná a tím pádem i zbytečná.

Úspěšný den všem přeje Tomáš Durčák

Napsat komentář