[Motto pro dnešní den] „Nestačí, abyste dělali, co vás baví. Je potřeba v tom i vynikat!“

Dnešním citátem tak trochu navazuji na včerejší přednášku, kde o tomto smyslu pro sebekritiku byla rovněž zmínka. Tento citát jsem však použíl spíš kvůli osobě, která jej vyslovila. Ivo Toman, velmi zajímavá postava českého businessu a autor celé řady knih a nahrávek o motivaci a osobním rozvoji.

Mnoho lidí zaujal jeho postoj k životu, práci a motivaci, neboť od narození trpí zdravotním handicapem, Tourettovým syndromem a od útlého věku taktéž Meningitídou. Přesto se mu podařilo uspět, získal celou řadu ocenění a pro každého zdravého člověka by jen tyto fakta měly být podnětem k zamyšlení.

Toman tvrdí, že mít talent a pustit se do něčeho nestačí. Že sehnat dostatek kapitálu, rozjet firmu a doufat v úspěch nestačí. Je skutečně potřeba být k sobě nekompromisní a objektivně vyhodnocovat výsledky svého snažení. Není vůbec těžké dostat se do bludného kruhu iluzí o tom, jak se vám daří a už už jste na pokraji velkého úspěchu. Vaše ego vás tam v kteroukoliv chvíli velmi rádo pozve.

Dobrý podnikatel se musí již od začátku smířit s tím, že jeho idea nemusí klapnout a může vést k neúspěchu bez ohledu na to, jak dobře a bezchybně svou práci dělá. Ne každý považuje takovou skutečnost za spravedlivou. Vždyť přece poctivě pracoval. Tak, jak se to má dělat. Proč to tedy nevyšlo? Přesně kvůli těmto myšlenkovým proudům to podobným lidem nikdy nevyjde. Řeší v nich totiž problémy, které už nemají řešení, ale jsou jen pouhou skutečností.

Úspěšný a produktivní den přeje

Tomáš Durčák

Napsat komentář