Upgrade systému ExitShop 19.5.2017

  • V administraci, v seznamu zboží můžete nyní hromadně měnit cenu produktů (pokud si nepárují cenu z mateřského produktu).
  • Při hromadném vytváření napárovaných produktů ze skladu si můžete zvolit, co všechno si mají produkty párovat.
  • U klasického eshopu mají bloky s produkty – Novinky, Nejprodávanější a Slevy klikací názvy. Odkazy vedou na samostatné stránky, na kterých je výpis všech těchto produktů. Na tyto stránky můžete třeba vodit návštěvníky eshopu, ke svému fungování nepotřebují samotné bloky.
  • Přidali jsme novou číselnou řadu pro tvorbu čísel objednávek – PPMMDD1234, kde PP je prefix, MM je měsíc a DD je den. Pokud si budete měnit číselnou řadu, je tak nejlepší udělat po půlnoci, aby objednávky toho dne měly správné číslo.
  • Pokud vás zaujal článek o možnosti mít pro každý eshop jinou fakturační adresu, možná vás trápí skutečnost, že číselná řada objednávek je společná pro celý účet a tudíž v rámci jedné fakturační adresy může být přerušovaná. To se dá nyní vyřešit tak, že použijete číselnou řadu s prefixem a poté máte možnost u každé fakturační adresy si definovat jiný než výchozí prefix. V tom případě budou číselné řady oddělené.
  • Vaši zákazníci mohou nyní sledovat stav svých objednávek na speciálních odkazech.

Autor: Michal Škoula

Vyvíjím ExitShop a provozuji na něm eshop TrueHipster. Další informace o mně najdete na mém osobním webu.