Pouze archiv. Novinky najdete na našem webu exitshop.cz/news.

WIKI ExitShop – Koláčový graf Poměr obratu podle typu dodavatele

Pátým (a posledním standardně zobrazeným) koláčovým grafem je graf „Poměr obratu (bez DPH) podle typu dodatavele“. Zde můžete v případě, že máte více dodavatelů, přehledně sledovat, jaký obrat vám produkty každého z nich generují.