Toto je pouze archiv. Novinky najdete na našem webu exitshop.cz

WIKI ExitShop – Koláčové grafy Poměr dopravců/Zdroj konverze

Druhou dvojici koláčových grafů tvoří grafy „Poměr dopravců podle počtu objednávek“ a „Zdroj konverze“.

První z nich ilustruje, jaké poměrové zastoupení mají jednotlivé možné způsoby dopravy, neboli jaký způsob dopravy vaši zákazníci vybírají nejčastěji/nejméně.

Druhý se zaměřuje na zdroje konverze. Tedy ne na to, jakou máte konverzi, ale odkud vaše uskutečněné konverze proudí. Kromě koláčového zobrazení lze v levém horním rohu grafu stáhnout celou statistiku ve formě CSF (Excel tabulka), a to buď se seskupenými UTM (v podstatě tabulkové zobrazení tohoto koláčového grafu), nebo s rozpisem všech jednotlivých objednávek včetně jejich UTM parametrů (stručně řečeno s podrobnými informacemi o tom, odkud původce každé konverze na váš e-shop přišel).