Zaměstnanci jsou vždy jen tak dobří, jako jejich nadřízený

Máte pod sebou tým lidí? Vedete někoho? Jste nadřízeným? Pak už jste se možná ve své hlavě setkali s myšlenkou: „Ach jo, kdybych tak měl lepší lidi, to by se teprve daly dělat věci! To by vypadalo úplně jinak!“ Problém je, že ryba smrdí od hlavy, a pokud chcete zlepšit svůj tým, musíte v první řadě začít měnit sebe.

Faktem totiž je, že váš tým bude vždy jen tak dobrý, jako jste vy sám, a to z jednoduchého důvodu – lidé pod vámi vás kopírují. Takže pokud vy neustále nemáte čas, cítíte se nervózní, pod tlakem a tak dále, váš tým na tom bude úplně stejně.

Když už jsem nakousl slovo „tým“, tým musí mít vždy za prvé společný záměr, který je pro všechny členy týmu nějakým způsobem zajímavý. Představme si jako tým rodinu, nebo tlupu našich předků, která se dala dohromady, aby skolili mamuta. A nyní si představme dnešní obdobu týmu ve firmě – někdo vytvoří projekt, personalisti seženou ze všech koutů firemních oddělení tým lidí, ustanoví se team leader, který si žádný tým nemá právo vybrat, dostane neznámou skupinu lidí a jeho cílem je dokopat je k cíli (výsledkům). Špatně

Druhým faktorem je spolupráce – váš tým musí být tvořen lidmi připravenými spolupracovat, nikoliv ambiciózními sólisty, kteří nemají zájem sdílet informace ani znalosti.

Za třetí – každý tým potřebuje mít jasně definovaného nepřítele, proti kterému vynakládá své úsilí. Pokud nepřítele nemá, nastává klasická situace, kterou možná také znáte od sebe či svého okolí – drtivá většina lidí si myslí, že jejich šéf je tak trochu vůl.

Za čtvrté – zdravý tým nemůže existovat bez nejistoty. Jistota se rovná lenivosti. Představte si rybník plný kaprů. Když v něm necháte jenom kapry, ztloustnou a jejich maso nebude moc dobré. Když do něj ale vysadíte párek štik, najednou je bude mít kdo prohánět a ve výsledku bude jejich svalovina mnohem chutnější. Ohrožení je proto konkrétně pro člověka (díky evoluci) vždycky velmi dobrou věcí. Opět příklad – i ten největší lenoch zrychlí, když za ním po chodníku jde pořádný pes. Ale když to bude nějaká gaučová kulička chlupů, sotva si jí všimne. A pozor, nejistota musí být sdílená a vztahovat se nejen na manažera, ale také na všechny členy týmu.

Za páté – tým nefunguje na principu demokracie. Měl by dohromady tvořit jednu hlavu, jeden názor a jeden postoj. Musí fungovat hierarchie a rozhodnutí vždy musí dělat ten, kdo jej vede.

Úspěšný den přeje Tomáš Durčák